pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Glunten Montessori Skola Uppsalā, Zviedrijā


Šo skolu varētu salīdzināt ar labi veidotu veselīgu dzīvu organismu, kurā vairāki simti bērnu brīvi pārvietojas, kā mazas dzīvelīgas šūniņas uzsūcot zināšanas kā skābekli – brīvi un nepiespiesti, pakļaujoties dabas likumiem.  Šeit ir radīta vide, kurā gan bērni, gan pieaugušie, kuri ar viņiem strādā,  jūtas labi un var darīt savu darbu ar vislielāko atdevi. Skolas līderis – direktors (starp citu, bijušais militārists, kurš saskata lielu līdzību starp Montessori pedagoģiju un viņaprāt pasaulē demokrātiskāko - Zviedrijas armiju), gudri vada savu darbinieku kolektīvu. Izvēloties par pedagogiem līderus-brīvdomātājus, skolā panākta radoša un savstarpējas cieņas pilna atmosfēra, kura iedvesmo jebkuru tai piederīgo. Ne velti tieši Glunten Montessori Skolas audzēkņiem ir vislabākie mācību sasniegumi visā Uppsalā.
Man bija iespēja pavadīt vienu dienu 0.-1. klasē ar 21 bērnu vecumā no 6-7 gadiem un vienu dienu mazo bērnu nodaļā ar 11 bērniem vecumā no 1-3 gadiem, kā arī izstaigāt citas skolas telpas, vērojot vidi.

Tātad, par novēroto un uzzināto, daloties ar gūtiem iespaidiem ar pārējiem viesiem no Latvijas.
  • Skolā jūtama ārkārtīga cieņa pret cilvēku, vienalga, mazu vai lielu. Tolerance, spēja uzklausīt jebkuru viedokli un pieņemt viedokļu dažādību. Tiek ļoti rūpīgi plānots skolotāju darba laiks, lai viņiem būtu iespēja gan izmantot atpūtas brīdi pļāpājot ar kolēģiem, gan saplānot savu darbu. Vide mācību telpās iekārtota tā, lai viss būtu pa rokai īstajā brīdī (tas, laikam, ir pašu skolotāju nopelns, rūpīgi plānojot vidi).

  • Skolotāji ir nosvērti un cieņpilni komunikācijā ar bērniem, arī brīžos, kad viņi „pāršauj pār strīpu”. Bērni, kuri ceļā uz sporta zāli ārā lecot peļķēs, saslapinājuši visu apģērbu,  laikā, kad pārējie bērni spēlē sporta zālē sunīšus jautras mūzikas pavadībā, tiek mierīgā balsī uzrunāti un aizvesti uz skolu pārģērbties, lai vēlreiz veiktu ceļu līdz sporta zālei, paliekot sausi. Mazo bērnu nodaļā skolotāja nesteidzīgi bauda brokastis kopā ar bērniem pie viena galda, mierīgi sarunājoties ar viņiem, ļaujot izteikties katram bērnam. Un tas ir iespējams, jo brokastīm ir atvēlēta vairāk kā pusstunda. Par lielu cieņu un uzticēšanos cilvēkbērnam liecina ik semestri notiekošas skolotājas pārrunas ar skolas bērnu un viņa vecākiem, novērtējot bērna mācību sasniegumus un nospraužot mērķi nākamajam mācību periodam. Šajās pārrunās noteicošais ir bērna, nevis viņa vecāku nospraustais mērķis.
  • Dienas ritms. Tas ļauj bērniem plūstoši pāriet no vienas nodarbes pie citas, netiekot steidzinātiem vai  raustītiem. Pirmsskolā ir atvēlēts pietiekami daudz laika garderobes lietām, ikdienas rituāli palīdz bērniem justies droši, orientēties notikumu gaitā. Skolā pie ieejas nodaļā, uz liela ziņojumu dēļa ir izlikta informācija ar attēliem par šīs nedēļas gaidāmiem notikumiem, kā arī katrā klasē uz tāfeles uzskaitīti šīs dienas uzdevumi.
  • Komunikācijā ar vecākiem viss ir atstrādāts līdz sīkumam, sākot ar zīmītēm garderobē par to, kā bērns pa dienu ir ēdis, cik ilgi gulējis, beidzot ar apjomīgu portfolio, kurā vecāks var izsekot sava bērna attīstībai no pirmās dienas bērnudārzā, ar iespēju ieskatīties tajā jebkuru brīdi un saņemt skolotājas komentāru. Šo lielisko ideju mēs noteikti mēģināsim ieviest savā pirmsskolā.
  • Manuprāt, ļoti talantīgs ir bijis skolas telpu projektētājs, kuram izdevās vecu keramikas ražotni pārvērst par īstu bērnu māju, kurā ir atradusies vieta daudziem mācību materiāliem,
                 mājīgiem atpūtas un rotaļu stūrīšiem,
                   virtuvītēm, kurās bērniem pašiem pagatavot sev uzkodas un baudīt tās draugu kompānijā.
Tiek izmantotas visas telpas, no vienas telpas var viegli pāriet citā, sienās starp telpām ievietoti logi, uz grīdas daudz paklāju, uz kuriem strādāt ar mācību materiāliem vai veidot pilis no lego. Uz sienām izvietoti mācību materiāli un bērnu darbi, pat gaiteņos. Tradicionālo gaiteņu mūsu izpratnē nav, jo, vismaz sākumskolā, visas telpas  ir iekārtotas tā, lai bērni tajās varētu mācīties, radoši izpausties, rotaļāties vai atpūsties.
Bērni katru dienu dodas ārā, arī skolnieki, jebkuros laika apstākļos. Tādēļ pie skolas ierīkoti vairāki rotaļu laukumi dažādu vecumu bērniem, kā arī tiek domāts par bērnu āra apavu un apģērba ērtu uzglabāšanu un žāvēšanu, par ko bērni rūpējas paši.      
 Ko mēs noteikti izmantosim mūsu pirmsskolā iedvesmojoties no Glunten Montessori skolā redzētā un piedzīvotā:
    -     mūs ļoti iedvesmoja mazo bērnu nodaļā piedzīvotais – patstāvīgi, dzīvespriecīgi, harmoniski bērneļi. Pateicoties skolotāju atsaucībai un atklātībai ieguvām jaunas idejas mazo bērnu vides iekārtošanai, dienas gaitu plānošanai, saziņai ar vecākiem, kā arī skolotāju darba vides uzlabošanai.
-          Bērnu portfolio ar bērna zīmējumiem, fotogrāfijām, kurās bērns redzams darbojoties ar kādu materiālu, skolotāju komentāriem, novērojumiem.
-        Novērotais ēdienreizēs ļāvis saprast ēšanas rituāla lielo lomu, gan bērnu savstarpējās, gan bērnu un skolotāju komunikācijā. Ja vien tas ir pareizi organizēts, tas var sagādāt baudu visiem!
-       Rūpīga plānošana un zīmītes! Lai skolotājas prombūtnes gadījumā, aizvietotājs vai jauns skolotājs kolektīvā  justos droši un neatņemtu bērniem drošības sajūtu, viss tiek pierakstīts, pat matraču izvietojums telpā diendusas laikā un bērnu izvietojums pie ēdamgalda tiek izplānots ņemot vērā bērnu uzvedības īpatnības un attēlots uz kartiņām.
Tāpat uz mazuļu ēdamistabas sienas novietota alerģiska bērna fotogrāfija ar informāciju par aizliegtiem produktiem un rīcību alerģiskās reakcijas gadījumā nepaliks nepamanīta. Šāda informācijas nodošana aiztaupītu mums daudz laika un pārpratumu.
-          Brīvie asistenti. Tie ir studenti vai bezdarbnieki, kuru pakalpojumus skola izmanto gadījumos, kad ir jāaizvieto kāds saslimis darbinieks, samaksājot par darba stundām. Mums arī ļoti noderētu tāda uzticības persona.
-          Ļoti vērtīgas zināšanas ieguvām diskusijā ar skolas skolotājām par bērnu sasniegumu    vērtēšanu, mācību procesa plānošanu, mācību uzdevumu nospraušanu bērniem. Skolotāji nedaudz iepazīstināja arī ar skolā izmantoto mācību dokumentāciju, kas notiek elektroniski. Lai arī mums vēl nav sava skola, esam ceļā uz to, un Glunten Montessori skolā iegūtā pieredze rada drošības sajūtu, ka tāda skola ir iespējama.  Protams, tikai ciešā sadarbībā ar vecākiem un ar viņu atbalstu!
-          Mums ir ko mācīties no Glunten skolas kolēģiem vides iekārtošanā, lai efektīvi izmantotu katru stūrīti un kaktiņu.
-          Viss skolas apciemojums, tikšanās un sarunas ar skolas darbiniekiem, bija ļoti izdvesmojošas un deva daudz vērtīgu praktisku ideju mūsu darba pilnveidošanai!

Paldies Sandrai Āzenai par brauciena organizēšanu un līdzbraucējām par lielisku kompāniju!

Viktorija

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru