Pārdaugavas Montesori skolaBērnu maz interesē citu zināšanas, viņš grib iegūt savējās, patstāvīgi apgūt pasauli mijiedarbībā ar to.”
Marija Montessori

Vīzija: radīt skolu, kurā katrs bērns drošā vidē var realizēt savu Dabas dotu potenciālu un veidoties par pieaugušo, kurš būs atbildīgs par mūsu nākotni.

Montesori skolā bērni mācās nevis iekaļot grāmatā izlasīto, bet iegūstot izpratni par lietām, parādībām, pasaulē pastāvošajām likumsakarībām. Šajā skolā nav zvanu un mājas darbu. Katrs bērns mācās savā tempā. Bērniem ir iespēja daudz vingrināties ar mācību materiāliem, veikt eksperimentus, doties ekskursijās, pārgājienos. Viņiem tiek dota iespēja pašiem atklāt savas kļūdas un labot tās.
Pārdaugavas Montesori skolā no 2014. gada septembra bērni vecumā no 6-12 gadiem apgūst licencētu pamatskolas izglītības programmu 1.-6. klasei, atbilstoši Latvijas valsts noteiktajam pamatizglītības standartam. Kā mācību metode tiek izmantota Marijas Montesori radīta pedagoģija un lieliskie mācību materiāli. Montesori skolotāja uzdevums ir rosināt bērna patstāvīgu darbu, uzrunājot viņa iztēli un loģisko prātu, palīdzēt bērnam atrast atbildes uz jautājumiem "Kā?" un "Kāpēc?". Skolā ar bērniem strādā Montesori pedagogs ar daudzu gadu pieredzi Viktorija Strautniece, vienlaicīgi apgūstot Montesori Pedagoģiju sākumskolas vecuma bērniem (6-12 gadi) Starptautiskās Montesori Asociācijas  (AMI ) kursos Prāgā.
Bērni apgūst zināšanas sekojošās jomās:
1.      aritmētika
2.      ģeometrija
3.      latviešu valoda
4.      ģeogrāfija
5.      bioloģija
6.      vēsture
7.      mūzika
8.      angļu valoda
Kā arī nodarbojas ar mākslu, rokdarbiem, kulināriju.
Papildus tiek piesaistīti sporta un mūzikas skolotāji. Mūzikas nodarbībās bērni papildus apgūst blokfautas spēli.  Sporta nodarbības notiek īrētā zālē "Volejbola skolā".
 Vairāk informācijas par Montesori pedagoģiju sākumskolā var iegūt te:

Mācību process
·  skolotājs seko līdzi katra bērna apgūtai vielai un veic jaunas vielas prezentācijas mazajās grupās,  iepazīstina ar materiāliem;
·  skolotājs veicina bērnu zinātkāri, stāstot stāstus, uzdodot jautājumus;
·  bērns pats meklē atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem, skolotājs var parādīt, kur meklēt informāciju un palīdzēt apgūt „instrumentus” - prasmes nepieciešamas, lai veiktu pētījumus, pierakstītu rezultātus, aprakstītu un pasniegtu tos citiem;
·   mācību gads no 1. septembra līdz 20. jūnijam.

Dienas gaita
8:30-9:00 – bērnu ierašanās
9:00–12:00 – rīta nodarbību bloks (bērnu brīvais darbs, materiālu prezentācijas, darbs grupās)
12:00 – 13:00 – gatavošanās pusdienām, pusdienas
13:00 – 15:00 – otrais nodarbību bloks
15:00-16:00 – telpu uzkopšana, launags
16:00– 17:30 – pastaiga, vecāku sagaidīšana

Šobrīd notiek pieteikšanās 2015./2016. mācību gadam. Uzņemam 6 gadus vecus bērnus.


Mācību maksa
200 EUR mēnesī + maksa par ēdināšanu 3.06 EUR dienā

Ar Pārdaugavas Montesori skolas pašnovērtējumu var iepazīties šeit.

1 komentārs:

  1. Labdien, atsaucoties uz sarunu ar Viktoriju Strautnieci ( Astra Bērziņa) vēlējos lūgt atsūtīt pieteikuma anketu uzņemšanai pirmskolā.
    Paldies jau iepriekš!

    ar cieņu,
    Madara Pule

    AtbildētDzēst